CUỘC SỐNG CỦA BÁC SĨ VÀ THẦN Y

BỘ NÀY TA  CHUYỂN VER VỚI MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN, TA CHỈ VÌ RẤT THÍCH BỘ NÀY VÀ MUỐN LÀM CHO NHỮNG BẠN YÊU THÍCH KYUMIN  CÙNG ĐỌC, VÌ CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VÀ CŨNG MUỐN TÔN TRỌNG CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI ĐÃ EDIT NÊN TA SẼ ĐẶT PASS KHÔNG CÔNG KHAI RỘNG RÃI

BỘ NÀY LÀM TẶNG SINH NHẬT A MẶT RỖ NHƯNG VÌ 1 SỐ LÝ DO NÊN GIỜ MỚI POST ĐƯỢC, MONG MN THÔNG CẢM NHA, TRONG BỘ NÀY CÓ GÌ SAI SÓT CÁC NÀNG GÓP Ý NHA~

Tác giả: ELLDA

Thể loại: xuyên không, sinh tử, nhất thụ nhất công, ấm áp

Tình trạng bản gốc: hoàn

Số chương: quyển 1: 6 chương chính văn 1 phiên ngoại, quyển 2: 4 chương

Tình trạng bản dịch: hoàn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

QUYỂN 1

Chương 1 * Chương 2 * Chương 3* Chương 4 *

Chương 5 * Chương 6 *

Phiên Ngoại

…….

QUYỂN 2

Chương 1 * Chương 2 * Chương 3 * Chương 4

~ HOÀN ~