MỸ NHÂN, HÔN 1 CÁI

BỘ NÀY TA  CHUYỂN VER VỚI MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN, TA CHỈ VÌ RẤT THÍCH BỘ NÀY VÀ MUỐN LÀM CHO NHỮNG BẠN YÊU THÍCH KYUMIN  CÙNG ĐỌC, VÌ CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VÀ CŨNG MUỐN TÔN TRỌNG CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI ĐÃ EDIT NÊN TA SẼ ĐẶT PASS KHÔNG CÔNG KHAI RỘNG RÃI

BỘ NÀY LÀM TẶNG SINH NHẬT MIN BẢO BỐI CỦA CHÚNG TA NHA~

Translator chính: QT

Thể loại: cổ trang, xuyên không, hài

Nhân vật : Triệu Khuê Hiền x Lý Thịnh Mẫn, Chung Vân x Lệ Húc

Độ dài:  7 chương + 2 phiên ngoại

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đệ nhất chương * Đệ nhị chương * Đệ tam chương * Đệ tứ chương *

Đệ ngũ chương * Đệ lục chương * Đệ thất chương *

Phiên ngoại

~ HOÀN ~