BỘ NÀY TA  CHUYỂN VER VỚI MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN, TA CHỈ VÌ RẤT THÍCH BỘ NÀY VÀ MUỐN LÀM CHO NHỮNG BẠN YÊU THÍCH KYUMIN  CÙNG ĐỌC, VÌ CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VÀ CŨNG MUỐN TÔN TRỌNG CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI ĐÃ EDIT NÊN TA SẼ ĐẶT PASS KHÔNG CÔNG KHAI RỘNG RÃI

Tác giả: Băng Đế

Thể loại: truyện ngắn, điềm văn, 1×1, có H, HE.

Truyện này dành tặng cho BTF, cục cưng Zenie Kim và bà già Hoài An Nguyễn <3. Vì Dương Thư Mị Ảnh rất dài nên phải 1 khoảng thời gian nữa mới xong, làm cái này tặng mọi người trong thời gian chờ đợi nha~ và còn cảm ơn e lucyvu đã ủng hộ ss nha ^^

Chương 1 * Chương 2 * Chương 3 * Chương 4 * Chương 5 *

Chương 6 * Chương 7 * Chương 8 * Chương 9 * Chương 10 *

Chương 11 * Chương 12 * Chương 13 * Chương 14 * Chương 15 *

Chương 16 * Chương 17 * Chương 18 * Chương 19 * Chương 20 *

Chương 21 * Chương 22 *

~ HOÀN ~

Advertisements